PRIVACYVERKLARING

Samloman.com te Rijswijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sam Loman
E-mail: info@love-sam.com
Web: www.samloman.com en www.sam-illustraties.nl

Samloman.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* IP-adres
* Locatiegegevens
* Gegevens over uw activiteiten op onze website
* Internetbrowser en apparaat type
* Bankrekeningnummer/Paypal

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens:
Samloman.com verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Samloman.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van uw betaling
* Verzenden van onze nieuwsbrief
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Om goederen en diensten bij u af te leveren
* Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
Samloman.com zal de verzamelde persoonsgegevens bewaren voor onbepaalde tijd maar niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
Samloman.com verstrekt u gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@love-sam.com

Vragen
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Sam Loman via info@love-sam.com